"Mentorschap met een heldere kijk op cliënt, zorg en samenleving!"

Didactische ervaring

In 2011 ben ik afgestudeerd als docent in de Pedagogiek: ik heb stages gelopen op ROC's. In 2011-2012 heb ik voor het NCvB (www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl) een éénjarige opleiding "Medewerker maatschappelijke zorg" verzorgd. Deze opleiding had niveau 3 en was voor inrichtingswerkers van het Ministerie van Justitie, sector gevangeniswezen, bedoeld.
Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar en ben ik gespecialiseerd in het trainen van de volwassen cursist op MBO niveau.
Specifieke ervaringsgebieden waarover ik trainingen/presentaties ontwikkeld heb zijn:
  • Zorg binnen gesloten kaders
  • Motiverende gespreksvoering binnen detentie
  • Specifieke doelgroepen (sglvg, gedetineerden, verslavingszorg)
  • Forensische psychiatrie
  • Mentorschappen
Daarnaast heb ik verschillende cursussen en trainingen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen waarbij rekening gehouden werd met niveau en achtergrond, zoals bijvoorbeeld een sollicitatietraining voor mensen van 50+ die recentelijk hun baan verloren hadden.