"Mentorschap met een heldere kijk op cliënt, zorg en samenleving!"

Pedagogische ervaring

Ik heb een HBO opleiding Pedagogiek afgerond en ben in 2009-2010 werkzaam geweest bij een organisatie waarin ik jonge moeders met een verstandelijke beperking begeleidde en hen laagdrempelige en kortdurende opvoedondersteuning bood. Ik heb daarbij bekeken in welke fase van de ontwikkeling het kind zat en welke stimulansen het kind op dat moment nodig had. Ik heb de moeders handvaten gegeven om vanuit hun niveau de kinderen te stimuleren en prikkelen om te voorkomen dat er een opvoed achterstand zou ontstaan.

Uitgaande van opleiding en ervaring kan ik pedagodisch adviseren in de meest brede zin.