"Mentorschap met een heldere kijk op cliënt, zorg en samenleving!"

Mentorschap

De kosten en tarieven voor 2020 volgens de 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren':
  • Eenpersoons mentorschap € 1153,00 (excl. btw) per jaar
  • Mentorschap voor iemand tussen 18-23 jaar met psychische problemen € 1492,00 (excl. btw) per jaar
  • Aanvangswerkzaamheden eenpersoons mentorschap € 543,00 (excl. btw, eenmalig)
  • Regelen van een verhuizing € 339,00 (excl. btw)
  • Tweepersoons mentorschap € 2076,00 (excl. btw) per jaar
  • Mentorschap voor 2 personen waarvan er een tussen 18-23 jaar is en psychische problemen heeft € 2380,00 (excl. btw) per jaar
  • Mentorschap voor 2 personen waarbij beide tussen 18-23 jaar zijn en psychische problemen hebben € 2686,00 (excl. btw) per jaar
  • Aanvangswerkzaamheden tweepersoons mentorschap € 977,00 (excl. btw, eenmalig)
  • Regelen van een verhuizing tweepersoons mentorschap € 339,00 (excl. btw)
  • Beheer persoonsgebonden budget (PGB) € 508,00 (excl. btw)
De kosten worden per jaar gefactureerd, welke maandelijks voldaan moeten worden.
Mentorschap Helder geeft er de voorkeur aan dat er ook een bewindvoerder is aangesteld.
Als men niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten te dragen wordt er door de bewindvoerder of de cliënt zelf, een beroep gedaan op de bijzondere bijstand van de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven in het bevolkingsregister.
Als er in bijzondere gevallen meer uren gemaakt dienen te worden dan de voorgeschreven 17 uur, zal de mentor een machtiging aanvragen bij de rechtbank om deze uren vergoed te krijgen. Mogelijkerwijs worden deze kosten ook uit de bijzondere bijstand vergoed.

Pedagogische adviezen

De intake voor een pedagogisch advies is gratis.
Het uurloon bedraagt € 75,00 (excl. Btw), in overleg zal er een raming gemaakt worden van de te verwachten kosten. Offertes zijn een maand geldig, daarna volgt een nieuwe offerte.

Trainingen

In overleg wordt met de opdrachtgever een totaalprijs gemaakt voor de training.
Bijkomende kosten zijn altijd in overleg.
Uurloon voor het ontwikkelen van een trainingspakket bedraagt € 75,00 (excl. btw).